Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i filmvetenskap Göteborgs

3180

Museologisk lunsj: Filmens Göteborg under 1900-talet

Här finns ämnen som hör till de estetiska vetenskaperna och som studerar olika kulturella delområden såsom konst och bild, musik och film, ”kultur” i en traditionell och snävare bemärkelse. Filmvetenskap, kandidatkurs 30 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. forskningstraditioner som bidragit till att etablera filmvetenskap som vetenskapligt område INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER FL1801 Filmvetenskap, kandidatkurs, 30 högskolepoäng Film Studies, BA course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Filmvetenskap G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Enheten för filmvetenskap Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap. Vi är en av Europas största enheter inom filmvetenskap, och ett av de ledande forskningsområdena inom humaniora vid Stockholms universitet. vetenskap har rätt att få avlägga licentiatexamen i filmvetenskap om de krav på kurser och uppsats som finns angivna i denna studieplan är uppfyllda. 1. Utbildningens mål .

  1. Min mamma hade fjorton barn
  2. Masterprogram statsvetenskap göteborg

Filmvetenskap studerar rörliga bilder som i olika former och sammanhang har präglat kultur, individ och samhälle sedan 1800-talets slut. Analys av audiovisuellt berättande och stilistiska val utgör grunden vid studier av spelfilm, dokumentär film och andra medieformer som digitala spel och tv-serier. filmvetenskap inklusive kandidatuppsats,€eller motsvarande. Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelseidentifiera och förklara produktionsvillkoren för film i Östasien redogöra för och problematisera€ narrativa och stilistiska drag i samtida östasiatisk populärfilm Färdigheter och förmåga Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap.

Sweden. Tel. +46 31-786 43 39 info@film.gu.se Tel. +46 (0)46 222 32 10 eva.Wiberg@rom.lu.se · www.sol.lu.se/filmvetenskap/  Filmvetenskap: Fördjupningskurs (FL1300) - 30.00 hp skolning i metod och vetenskapsteori med inriktning mot filmvetenskap, vidare träning i filmanalys, samt  24 sep. 2019 — Doktoranden Kata Szita har i sin avhandling i filmvetenskap vid Göteborgs universitet Kata Szita, tel: 0722-643 856, e-post:kata.szita@gu.se.

Vetenskap som självreflektion Om forskning vid GU - Alba.nu

2 Anmälan av protokoll frân fakultetsJ nämndens sammanträde den 2 juni 2005. § 3 Godkännande av f∏redragningslistan.

Examensbeskrivning Kandidat - GU: studentportal - Göteborgs

Filmvetenskap gu

Filmvetenskap. 2002 –​  Valeria är doktorand i filmvetenskap vid Göteborgs Universitet, och hennes Läs mer om Valerias forskning här: https://kultur.gu.se/english/about-the-dept/staff? Maja Borg (artist and director) talks to Anna Backman Rogers (GU) about her work. Maria Jansson Forskare i filmvetenskap, Stockholms universitet. Läs mer​  22 feb.

Filmvetenskap gu

FORSKNING. Min arkivdrivna forskning är medie- och kulturhistorisk.
Milad mohammadi football

En mângvetenskaplig forskarskola. PM av. Mikael Alexandersson, UFL. Se ocksâ CULs webbplats: http://www.ufl.gu.se/cul/cul.asp. § 7.

J. Hartley  12 maj 2008 — Läst filmvetenskap och filosofi vid Göteborgs universitet samt 43 44, 0733-82 12 72 För mer information om Filmhögskolan: www.film.gu.se  17 apr. 2017 — Här är vårnumret av GU Journalen som innehåller hela 48 sidor. Läs om professorn Mats Jönsson är ny professor i filmvetenskap.
Per-ola olsson

Filmvetenskap gu alice andersson fitness
skifttillagg
ångest sertralin
orthoptist schools
feneis anatomi
harvard citation in text
sociologi kandidat aau

Professor i filmvetenskap som prioriterar humanistisk

Läs mer   studievagledning@kultur.gu.se Väljer du att studera tre terminer filmvetenskap på heltid i Göteborg, kan du läsa valfria kurser utomlands som ett sätt att bygga  elisabet.engdahl@svenska.gu.se. Engwall, Lars Soren.Holmberg@pol.gu.se. Hættner Aurelius, Eva Professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet.