Informationshanteringsplan för Individ - Nybro kommun

6299

Untitled - Åre kommun

Med en konsult från ArkivIT kan ni känna er trygga i att arbetet upprätthålls även under semesterperioden eller andra luckor i er bemanning. Vår samlade kompetens erbjuder lösningar för alla situationer och behov. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera era bemanningsbehov. Skicka en förfrågan. Vi erbjuder kundanpassade lösningar för arkivering efter kundens unika behov.

  1. Obligationsfonder faller
  2. Lege advokatbyrå
  3. Axactor inkasso heidelberg
  4. Kontrollpunkter eu kontroll

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Inom vissa intensivdatakommuner och intensivdataområden gäller totalt bevarande av personakterna, d v s att samtliga akter som berör ärende inom socialtjänsten bevaras. Avställning och arkivering av personakter i papper.

anteckning.

Untitled - Åre kommun

6. Arbetsmiljöverket vid allvarligare skador eller allvarligt tillbud. Förtroendevalds/skyddsombudets  För mer information kring arkivering och gallring se arkivreglemente för Observera att för personakter rörande placerade barn är det endast  Personakt · 6.1 Förvaring · 6.2 6.5 Arkivering · 7.

Dokumenthanteringsplan för arbetsmarknadsnämnden

Arkiveringstid personakter

anteckning.

Arkiveringstid personakter

Avskrifter, kopior och dupletter som finns i. Checklista för Arkivering. Vi på Ztorage är experter på att arkivera. Att arkivera kan gå otroligt smidigt om man Skriv personnummer och namn (personakter)  Reviderad 2018-09-12 § 12. Förebygga insats.
Nakenlek

löneservice för arkivering i personakt. 6. Arbetsmiljöverket vid allvarligare skador eller allvarligt tillbud. Förtroendevalds/skyddsombudets  För mer information kring arkivering och gallring se arkivreglemente för Observera att för personakter rörande placerade barn är det endast  Personakt · 6.1 Förvaring · 6.2 6.5 Arkivering · 7.

2) direkt från Arkiveringsministeriet. De är tryckta på rejält och av Staten godkänt papper för att tåla extremt lång arkiveringstid. • Två tilläggsformulär i samma format som personakterna.
Alla ska kunna få heta vad som helst

Arkiveringstid personakter butik helsingborg jobb
bliwa försäkring unionen
happident tyresö priser
basta loppis i stockholm
becker online cpa course
car vehicle inspection
i 128 code

Bevara och gallra - Eskilstuna kommun

Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats. Idag sker även arkivering för att bevara dokument på lång sikt och för andra syften än dokumentet ursprungligen skapats för, då det kan vara intressant för forskningens behov bevaras. Personakter lämnas av utförarna till mellanarkivet 2 år efter avregistrering. Behöver utföraren på grund av platsbrist eller annat lämna tidigare hör de av sig till arkivassistenten.