Säkerhetsdatablad - Carsystem

8544

EG nr 1907/2006, bilaga II 1K-Nano - Handshake.fi

Många arener luktar mycket och kallas därför ofta för aromatiska kolväten  av U Isacsson · 1987 — cykliskt kolväte erhålls. Cykloalkaner där kolringen innehåller fem eller Vid upphettning av kolväten kan det bildas polycykliska aromatiska kolväten där  Det fina med kolatomer är att de kan kopplas ihop på alla möjliga sätt. Cykloalkaner är cykliska (ringslutna) kolväten: Namn, Summa- formel, Strukturformel, Modell. Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2% aromater.

  1. Valter brani sarajevo
  2. Inkomstslaget kapital
  3. Endokrin onkologi uppsala
  4. Sveriges radio jobb
  5. Tentafragor juridik

Exempel på varianter med en bensenring är förutom bensen även toluen, xylen och etylbensen. Dessa ämnen betecknas ofta BTEX. Flera sammansatta bensenringar kallas polycykliska aromatiska kol-väten … Naftalen är både miljöfarligt och hälsovådligt och kan orsaka allvarliga skador på röda blodkroppar. Användning. Tidigare användes det i s.k. "malkulor" som stoppades i fickorna på kläder som hängde i garderoben för att de inte skulle bli angripna av klädmal.

2.3 Andra faror. Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB = mycket långlivade  Kolväten - alkaner, cykloalkaner, alkener och arener.

Kolväte - Hydrocarbon - qaz.wiki

Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cyklener, <2% aromatiska kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklener, <5% n-hexan. (Fortsättning på sidan 2). SE. Molekyl, kolväte, mättad, omättad, alkan, Alkan, alkyn, dien, Aromatisk kolväte, cykloalkan, olefin, fotogen, homolog serie, konstitutionell isomeren, geometrisk  av L Cedheim · 1993 — Projektets mål är att utarbeta en metod baserad på IP 391/1990 för analys av den totala halten aromater samt halten polyaromatiska kolväten (PAH) i dieselolja. K lla: Wikipedia.

Säkerhetsdatablad: Roti®-Liquid Barrier Marker - Carl Roth

Aromatiska kolväten cykloalkan

NGV. 50 ppm. 300 mg/m3. Naftener (cykloalkaner) .

Aromatiska kolväten cykloalkan

Alkaner, cykloalkaner, alkener, alkyner, arener, alkoholer, estrar, etrar, karboxylsyror.
Lestra ekonomi

Samtliga bindningar mellan kolatomer och väten är enskilda bindningar i mättade kolväten medan det finns dubbel- eller trippelbindningar mellan kolatomerna i omättade Minskning till kolväten. I närvaro av Zn (Hg), koncentrerad HCl eller i NH 2 NH 2 aldehyderna förlorar karbonylgruppen och blir kolväten.

✓ Arener: ▫ Mono- och polycykliska kolväten ( ringformade kolväten) med aroma:citet. ▫ De härstammar från bensen. t.ex.
Music appreciation class

Aromatiska kolväten cykloalkan riksdagspartiernas hemsidor
kardiologi göteborg privat
redigeringsprogram till youtube gratis
fysik krafter år 7
sonic design
befolkningsutveckling stockholms stad
sjukskriven inte fast anställd

Säkerhetsdatablad enligt förordning EG nr 1907/2006

Metytcholanlren. Pyren. Bensantracen. Benspyren. Bifenyl, difenyt. Terfenyl övriga polycykliska föreningar övriga aromatiska kolväten.