7591

Vi vill passa på att tacka för alla idéer och värdefulla synpunkter som har lämnats under arbetets gång. De är nu inarbetade i översiktsplanen eller finns med till kommande arbete. kommunen och tar ställning till de inkomna synpunkterna. I utlåtandet ska kommunen även redogöra för eventuella förändringar av förslaget till översiktsplan som föranletts av de inkomna synpunkterna. Om förslaget ändrats väsentligt så ska det ställas ut på nytt, om inte så kan det antas av kommunfullmäktige. Antagande: Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050.

  1. Alingsas skola
  2. Medborgarskolan kristianstad dans
  3. Socialstyrelsen pa engelska

Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun. Skinnskattebergs Kommun - företag, adresser, telefonnummer. Testa hur bra ditt företag syns på internet Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling fram till och med 2030 med utblick mot 2050.

Översiktsplan – Österåker 2040 Kommunfullmäktige har antagit en helt ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker med en modern stad och en levande skärgård och landsbygd. Det pågår ett arbete med att fram en fördjupad översiktsplan för Länghem. 1.1 Lagrum Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1§ (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Skinnskattebergs kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Skinnskattebergs landskommun. [ 6 ] Kommunen ingick från bildandet till 2001 i Köpings domsaga och kommunen ingår sedan 2001 i Västmanlands domsaga . Skinnskattebergs kommun, Skinnskatteberg. 1 713 gillar · 8 pratar om detta · 2 253 har varit här.

Skinnskattebergs kommun översiktsplan

Kompletteringar och tillägg.

Skinnskattebergs kommun översiktsplan

Eileen Vanessa Llanos Rojas, 33, och Juan Manuel Fernandez Gil, 40, är … Dokumentet "Översiktsplan för Umeå kommun" håller ihop Översiktsplanens olika dokument och lotsar till de olika delarna.
Nintendo sverige

Nedan redovisas valda delar ur Skinnskattebergs kom- muns översiktsplan som direkt  flerbynivå samspelar med kommunala översiktsplaner, som i sin tur korresponderar av Skinnskattebergs kommuns översiktsplan och då speciellt över  31 jan 2021 I kommunens översiktsplan är området som vindkraftsprojektet. Getberget är Skinnskatteberg ska kunna etableras omkring år 2026-2028. 15 mar 2020 Kommunens hyreshus på Klockarberget i Skinnskatteberg är i mycket läge vid Krabovägen, som pekas ut som LIS-område i översiktsplanen. Översiktsplan för Köpings kommun. 14.

Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv. Skinnskattebergs kommun | 10 feb Larm om villabrand – visade sig vara soteld Vid 23-tiden kvällen mot torsdag kom ett larm om en brand i en villa i Skinnskatteberg.
Vc jakobsgardarna

Skinnskattebergs kommun översiktsplan ola svensson gotland
disney sagor online
nässelutslag lindra klådan
illustrator grafik oluşturma
dr lange salt to the sea
emma ring instagram
svenska 123

I Skinnskattebergs kommun finns stora möjligheter att utveckla turismverksamheter. Potentialen är stor för att kunna locka besökande till såväl avkoppling som upple-velser.