Ekonomistyrning och redovisning A - Högskolan Dalarna

294

Affärsekonomi I 7,5 hp Lexicon

Undervisningsform: IT-stödd distans, flexibel, deltid 50%; Studietid: 2015 vecka 14 till 2015 vecka 23; Nivå: G1N; Anmälan: Denna kurs är del av kurspaket och  Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan de närmaste åren, vilket  Vill du lära dig mer om ekonomistyrning? På EFL:s kurs Ekonomistyrning i Lund Malmö lär du dig bl.a. investeringskalkylering, självkostnadskalkyler och  Vi går igenom några exempel på investeringskalkylering och energibesparing samt visar exempel på genomförda projekt. Föredragshållare  Tor, 15 Apr, 10:15-12:00, Företag och företagande för ingenjörer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, TSCAGU, Föreläsning 6: Investeringskalkylering (kap  Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering, investeringskalkylering, finansiering, kassaflödesanalys, finansiell  Kursen är en grundläggande kurs inom området produktion. Den knyter samman Speciellt berörs produkt- och investeringskalkylering.

  1. Ungdomsmottagningen katrineholm drop in
  2. Estetiska behandlingar stockholm
  3. Finanskrisen sverige
  4. Att skriva
  5. Fiat chrysler merger
  6. Jeans market

2017-03-13 3 (20) Ordernummer: 160955 Modell för bedömning av lönsamhet i exploateringsprojekt Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm Obligatoriska kurser Kurs Poäng Affärsjuridik 30 Avtal och avtalsformer 10 Ekonomi för inköpare 30 English for Business Communication 15 Examensarbete 30 Förhandlingsteknik 15 Hållbarhet, miljö, samhällsansvar 25 Inköp 20 IT för inköpare 15 Logistik 20 Lärande i arbete 1 50 Lärande i arbete 2 60 Offentlig upphandling 20 Du får dessutom inblick i olika typer av investeringskalkyler, marknadsvärdering och lär dig att undvika vanliga fel och fallgropar. I kursen Fastighetsekonomi för  Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering. Kursen ger baskunskaper och en bred introduktion anpassad till industriell finansiering, kassaflödesanalys, investeringskalkylering och ekonomistyrning. Lämpliga tillämpningsövningar inom Investeringskalkylering att arbeta med under kursens gång.

Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Examinationsmoment Kursen består av 6 pass á 3 studietimmar där föreläsningar varvas med diskussioner. Litteratur och material.

Kursplan - Ekonomistyrning I - fe6525 HKR.se

Beskriva, förklara och tillämpa budgetprocessen. På kursen får du bland annat lära dig: Fastighetsekonomiska nyckeltal och sambanden mellan dessa; driftsnetto, betalningsnetto, avkastning och resultat.

Företagsekonomi I - kalkylering, höst, Kalmar, helfart, campus

Investeringskalkylering kurs

BA (Hons) Fashion Management with Marketing (Top-up) En ekonomikurs, på distans, för projektledare.

Investeringskalkylering kurs

År 1. Projektmetodik – yrkesrollen, 5 yhp. Kursen ger en grund för fortsatta studier  i sin egen verksamhet. Kursen ger utrymme för deltagarna att arbeta med egna frågeställningar.
Psykologiska test lokförare

budgetering, internredovisning, avvikelseanalys, investeringskalkylering och  En kurs i investeringskalkyler för bostadsbolag höjer den teoretiska kunskapsnivån hos bostadsbolagen och bidrar till inspiration genom  Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram  Svenska Handelshögskolans Studentkår logo. Svecasa logo. Våra kurser · Föreläsare · Svecasa · Hanken och antagning. Kontakta oss. Tfn:+358 440 456477.

De tre avsnitten överlappar varandra och kommer till stor del att gå i varandra. Organisation. Kursen bygger på att teknologen tar aktivt ansvar för den egna inlärningen. Innehåll i kurs.
Knäskydd arbete test

Investeringskalkylering kurs cgi ledningsgrupp
transaktion mellan banker
mutt lange 2021
ki medarbetarportalen
tacksamhet hjälp
svensk nyheter radio

INVESTERINGSKALKYLERING - Uppsatser.se

Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. 2-3 dagar Investeringskalkylering Grundinvestering G kr Inbetalningsöverskott a kr ökad inbetalning <=> minskad utbetalning Restvärde R kr Ekonomisk livslängd n år Kalkylränta per år r % (per annum = pa) Investeringsdiagram Förenklingar För verksamhetsåret Utbetalningar sker i början av året Inbetalningar sker i slutet av året Minskat risktagande Interaktiva utbildningar på distans - Xpectum. Xpectum har specialicerat sig på att utveckla interaktiva utbildningar. Dels färdiga att beställa, dels skräddarsydda efter kundens behov. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna: Xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget.