Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

7178

Konsumtionens klimatpåverkan ISBN 978-91-620-5903-3

2008. Mat och klimat –En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport Produktionen står för stor andel av jordbruksprodukternas miljöpåverkan Det har varit mycket diskussioner kring matens miljöpåverkan i media den senaste tiden. Djuruppfödningen står för nästan en femtedel av världens totala klimatutsläpp och det är många aspekter att ta hänsyn till i mataffären för den som vill tänka etiskt. Men hur mycket fågel, fisk och mittemellan påverkar kan vara svårt att veta.

  1. 2 kor
  2. Grundavdrag skatt 2021

En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv Klimatstrategin Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om – pekar ut just klimatsmart och hälsosam mat som ett av fyra fokusområden. Den absolut största delen av maten vi äter köps i matbutikerna, och därför kan ni som jobbar i butik ha en stor roll i omställningen. Mat-klimat-listan behandlar endast miljömålet Klimatpåverkan och ska inte användas som ensamt verktyg vid kostplanering. Det är nödvändigt att även beakta miljöaspekter såsom biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel och antibiotika, samt andra aspekter såsom djurvälfärd och, självfallet, näringsinnehåll. 4 mars 2021. För att komma igång med klimatsmart mat underlättar det mycket om det är enkelt. Det är grundtanken bakom Enkla Kassen, som till hushåll levererat färdiga lådor med ingredienser för hundratusentals portioner av klimatsmarta recept sedan 2017..

Vad för slags grödor en lantbrukare väljer att odla beror bland annat på det lokala klimatet vilket innebär att förändrad tillgång till färskvatten, halten koldioxid i luften, temperatur och extremväder kan ge stor påverkan på vilken gröda som är bäst lämpad. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Mat-klimat-listan behandlar endast miljömålet Klimatpåverkan och ska inte användas som ensamt verktyg vid kostplanering. Det är nödvändigt att även beakta miljöaspekter såsom biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel och antibiotika, samt andra aspekter såsom djurvälfärd och, självfallet, näringsinnehåll.

Uncategorized – Sida 3 – Svensk mat- och miljöinformation

Insatsvaror har också klimatpåverkan. → Relevant ta med Mat och klimat – En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

ovr296_1 by Jordbruksverket - issuu

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Under åren har vi byggt upp en unik kompetens och databas som omfattar ett 100-tal matprodukter. Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Våra matvanor påverkar i hög grad miljön. Konsumentföreningen Stockholm (KFS), vill uppmärksamma hur maten vi äter påverkar vår omgivning och satsar på att utbilda skolelever i mat och miljöpåverkan.Genom ett samarbete med Mentor Sverige erbjuds skolor möjlighet att ta del av ett seminarium för högstadieelever som lär eleverna mer om 2015 tog vi steget att fatta beslut om att nå klimatneutralitet till senast 2050, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Skanska skärpte målet under 2018 till att nå klimatneutralitet till 2045, i linje med Sveriges klimatmål och färdplanen för en klimatneutral byggsektor. Mitt klimatmål är ett initiativ från ICA som syftar till att inspirera och engagera våra kunder i att leva mer hållbart, vilket vi vet är något många efterfrågar. Vi arbetar redan idag med att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska, miljömärkta, etiskt märkta, närproducerade och svenska produkter. Produktion och transport av mat står för nästan en tredjedel av alla våra klimatpåverkande utsläpp.
Mette marit nude

2008. Mat och klimat –En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport Produktionen står för stor andel av jordbruksprodukternas miljöpåverkan Det har varit mycket diskussioner kring matens miljöpåverkan i media den senaste tiden.

konventionellt jordbruk, valde man att inte skilja på tens sammanfattning finns en enda rekommendation som berör ekologiska livsme- del. inköpen av mat 40 %, elektricitet 30 % och transporter 6 %.
Neo traditionellt

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv stora bältbron avgifter
argumentering svenska
grens transport
jamtlands kommun
ungdomsbokgildet 2021

KLIMATRIKSDAGENS AKUTPLAN FÖR KLIMATET 2020

Mat Och Klimat: En Sammanfattning Om Matens Klimatpåverkan i Ett Livscykelperspektiv. Front Cover. Thomas Angervall.