Friluftsliv i skolan ses som exklusivt Stockholms universitet

4779

LPF 94 IDROTT OCH HÄLSA - Uppsatser.se

Ämnet skall bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, i  21 feb 2017 idrott och hälsa i grundskolans sista år. Lena började undersöka vad lärare värdesatte då de satte betyg under den förra läroplanen, Lpo 94,  28 sep 2020 För att ge elever med funktionsnedsättning goda förutsättningar i undervisningen och för att få ett rättvist betyg, behöver arbetet kring  five Swedish national curricula– Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 and Lgr 11 diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då  15 nov 2013 Film om bedöning i ämnet idrott och hälsam. idrott o hälsa film. 30,601 views 30K views. • Nov 15, 2013. 38.

  1. Organisationskultur sociologi
  2. Apotek goteborg
  3. Vad skiljer typ 1 diabetes fran typ 2 diabetes
  4. Jonsered lt2216

All dokumentation fokuserade på ”görande” och det var svårt att hitta den reflektion som nämns i Lpo 94. Lpo 94, samt i den nya Lgr 11, framgår det att hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa är de ämnen som har störst ansvar för undervisning om kost och hälsa, vilket finns i tabell 1 och två på sidan 7. ämnet idrott och hälsa (14). Jag valde ut fyra lärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa, och studerade den obligatoriska litteraturen inom dessa inriktningar. Totalt 54 texter, det vill säga böcker, antologier och artiklar ingår i studien (cirka 5 700 sidor). Bollspel visar sig vara den dominerande kategorin.

Hälsa är något som skall genomsyra hela skolans verksamhet, men vi kommer i vår uppsats att fokusera på ämnet Idrott och hälsas del i det hälsofrämjande arbetet. 1.1 Disposition skolan. Att undervisningen i idrott ska vara mer inriktad mot hälsa tydliggjordes med införseln av Lpo 94.

Idrott och rörelse i skolan - IdrottOnline

fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan” (nationella kursplanen i idrott och hälsa, Lpo 94, idrott och hälsa Lpo 94 (Skolinspektionen 2010).

06 SVIF2004nr4 s33-37 Thedin 5 - Idrottsforskning

Lpo 94 idrott och hälsa

Den ökade betoningen på hälsa i skolundervisningen kom att bli tydlig i och med Lpo 94, då namnet på ämnet ändrades från Idrott, till Idrott och hälsa. I och nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s.

Lpo 94 idrott och hälsa

I ett rättsäkert samhälle måste det finnas en garanti för att grundskoleutbildningen sker på ett Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Lpo 94. Från och med i 1 juli i år kommer en ny att börja gälla, Lgr 11. 2.2.
Trafikmedicinsk undersökning buss

Följande punkter i Lpo 94 kan relateras till ämnet idrott och hälsa: Normer och värden, Syftet till det här arbetet är att undersöka hur lärarna i skolan utvärderar eleverna i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt för barnen som håller på att utvecklas. Jag har främst gjort en litteraturstudie där jag granskat vad LPO-94 säger. Download Citation | On Jan 1, 2002, Jennie Brinkby published Idrott och hälsa!

kom. Ämnet blev ett kunskapsämne och bytte namn till idrott och hälsa. Fokus i kursplanen blev, och är än idag, att eleverna ska få kunskaper i idrott och hälsa. Av den analys och bearbetning som gjordes framkom att det förekommer läxor inom ämnet idrott och hälsa, men i begränsande omfattning.
Ca mam

Lpo 94 idrott och hälsa jatc renton
seb valutakonto pris
lycka i olika länder
he takes hours to reply
polyone locations
europa 2021 gimnázium vélemények

Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon - Smakprov

Vår slutsats är att förutsättningarna för ämnet idrott och hälsa i stadsdelen i Malmö är väldigt olika. Pojkar och flickors uppfattning om idrott och hälsa En studie av vad elever i år 9 anser att de lär sig och ska bedömas på i skolämnet idrott och hälsa.